Invent

Interim Recruitment


Sharon Timmerman - Interim Recruitment

Sharon kan worden ingeschakeld als Interim Corporate Recruiter voor grote en kleinere organisaties.


 

Werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie, candidate experience, doelgroepwerving en headhunting zijn zomaar een aantal zaken die in iedere organisatie bij tijd en wijle intensief aandacht verdienen. Natuurlijk zijn er fluctuaties in de inspanningen hierin. Om de organisatie “lean & mean” te houden, is recruitment zo ingericht dat de capaciteit voldoet om de normale bedrijfsvoering te ondersteunen. Om dan ook op sommige momenten (bijv. acties, ziekte, opschaling, krappe arbeidsmarkt) mee te kunnen bewegen is extra capaciteit nodig. De oplossing ligt dan vaak bij het inhuren van een tijdelijke Recruiter.