Sharon Recruitment. Jouw professional voor een interim - of een werving & selectie opdracht

Per opdracht werk ik met een gestandaardiseerde aanpak:

1. INTAKE
Grondige vacature-intake met het vaststellen van de wervingsvraag en inzicht in eerdere wervingsinspanningen.

2. RESEARCH
Marktonderzoek: het in kaart brengen van de doelgroep, relevante netwerken en marktinformatie door middel van online research en talent sourcing.

3. ENGAGEMENT
Talent engagement: het persoonlijk benaderen en enthousiasmeren van gekwalificeerde kandidaten voor jouw organisatie en vacature(s)

4. CONTENT
Content creatie of -optimalisatie: (her)schrijven van het wervingsprofiel en de opmaak van (online) advertenties en wervingsteksten, gericht op de doelgroep.

5. MARKETING
Job marketing: het gericht verspreiden van de gemaakte content, waaronder de verspreiding van het wervingsprofiel en job ads via diverse (online) kanalen. Arbeidsmarktgegevens spelen hierbij een grote rol. 

6. UPDATE
Recruitment-update: een presentatie aan de stakeholders over de eerste marketresponse, de werving uitdagingen en eventuele aanpassingen in het wervingsprofiel en de job marketing inspanningen.

7. PRESELECTIE
Pre-screening of preselectie: het inventariseren van sollicitaties en het afnemen van telefonische interviews met kandidaten en sollicitanten.

8. INTERVIEWS
Job interviews: face to face kennismakings- en sollicitatiegesprekken met kandidaten en sollicitanten, eventueel opgedeeld in 2 rondes.

9. BAANAANBOD
Werkzaamheden in het kader van het voorbereiden van een aanbieding en wanneer gewenst, het begeleiden van de onderhandelingen.

Stuur me vrijblijvend een berichtje als je een vraag hebt:

Sharon recruitment